Contactgegevens

Adres 't Boekenbos
Jasmijnberg 54
4708 MB ROOSENDAAL
Nederland
Telefoon 06-81434634
Contactpersoon Miranda van Velzen
E-mail info@tboekenbos.nl

BTW-nummer
BTW-nummer: ...

Bankgegevens
Naam bank: ...
IBAN: ...
BIC: ...
Rekeninghouder: ...