ALGEMENE VOORWAARDEN ’t Boekenbos - Kinderboeken


Artikel 1      Algemeen

1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop van kinderboeken en andere artikelen die via de site van ’t Boekenbos – Kinderboeken (hierna vernoemd als: ’t Boekenbos) zijn te bestellen door de koper (hierna vernoemd als : afnemer) . De voorwaarden gelden vanaf het moment dat u een bestelling plaatst en hiervoor akkoord geeft via onze website www.tboekenbos.nl.

2.       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zullen wij deze in overleg met de afnemer oplossen.

 

Artikel 2      Prijzen

 1. De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief 6% btw en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De verzendkosten worden op het orderoverzicht vermeld en zijn exclusief btw.


Artikel 3      Bestellingen

 1. De bestelling is definitief nadat u een ontvangstbevestiging per mail heeft ontvangen.
 2. U gaat voordat de bestelling wordt geplaatst akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hier is omschreven. Zonder deze akkoordverklaring kunt u geen bestelling plaatsen.


Artikel 4      Levering

1.        De levertijden worden per boek op de website vermeld.

2.       Indien er door ’t Boekenbos afgeweken wordt van bovengenoemde levertijd, wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

3.       De bezorgdatum wordt uiterlijk 3 dagen van te voren via mail meegedeeld.


Artikel 5      Retournering

 1. Na ontvangst van de boeken heeft u het recht om binnen 7 werkdagen de koop op afstand via mail te ontbinden.
 2. U krijgt een bevestiging van ontbinding van de bestelde boeken. Heeft u reeds betaald, dan zal
  ’t Boekenbos, na ontvangst van de geretourneerde en onbeschadigde boeken, het bedrag binnen de wettelijke gestelde termijn van 30 dagen terugbetalen.
 3. De eventuele verzendkosten voor retournering van de boeken zijn voor rekening van de afnemer.


Artikel 6      Betalingen

 1. Bij de levering van de boeken ontvangt u een factuur, die u binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum dient te betalen.
 1. U kunt betalen door het totaalbedrag op de factuur over te maken op de door ’t Boekenbos aangegeven rekeningnummer onder vermelding van het debiteurnummer en factuurnummer.
 2. Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door ‘t Boekenbos bent u een bedrag van
  7,50 aan administratiekosten verschuldigd.


Artikel 7      Aansprakelijkheid

 1. ’t Boekenbos is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen die de boeken hebben ten opzichte van de tekst of afbeeldingen op de internetsite www.tboekenbos.nl.
 2. ’t Boekenbos is niet aansprakelijk voor enige schade die na levering is ontstaan door de afnemer.


Indien er nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met ’t Boekenbos. Zie voor de contactgegevens onderaan de pagina van de website.